Trophyt

Kunniamaininnat tai trophyt, kuten englanniksi sanotaan, ovat merkinneet voittoa jo muinaisista ajoista asti. Sana on alun perin merkinnyt sodasta saatua palkintoa, muistoa vihollisen lyömisestä. Itse sana trophy on peräisin ranskasta (trophee) ja latinasta (trophaeum), ja sieltä sana on päätynyt englantiin ja myös meidän sanavarastoomme.

Nykyään kunniamaininnoilla tarkoitetaan palkintoja, joita annetaan tietyn saavutuksen tai toiselle tehdyn palveluksen jälkeen tunnustuksena tehdystä teosta tai todisteena siitä. Hajnalkassa nämä trophyt kertovat niin jäsenyyden pituudesta kuin aktiivisuudestakin. Mukaan mahtuu niin helpompiakin saavutuksia, mutta toisaalta osa niistä vaatii pitkäjänteisempää työtä, ja tavoitteena on lisätä aktiivisuutta ja antaa jotain konkreettista ajasta, joka Hajnalkan parissa on käytetty.

Sen pidemmittä puheitta päästäänkin esittelemään varsinaisia trophyjä, joita hoitajat voivat Hajnalkassa saavuttaa.

Kaikki trophyt (paitsi “Aktiivinen”) ovat anottavissa perustelujen kera foorumilla siihen tarkoitetussa topicissa. Aktiivista voi anoa perustelujen kanssa, mutta viime kädessä päätöksen sen myöntämisestä tekee ylläpito. Muiden trophyjen kohdalla riittävät sen saavuttamiseen tarvittavien vaatimuksien täyttäminen perusteluissa.

Kerran jo saavutettua trophya ei menetä. Trophyn kuva ilmestyy näkyviin, kun joku hoitajista on sen ansainnut, sitä ennen se on kysymysmerkkinä.


Foorumi

Minä itse
Trophyn saavuttaa, kun on kirjoittanut itsestään IRL – kuvauksen foorumille. Kuvauksella itsellään ei ole mitään sen suurempia rajoitteita tai vähimmäisvaatimuksia.


Tekniikan ihmelapsi
Trophyn saavuttaa, kun on kirjoittanut ensimmäinen tarinan, ja kun on tehnyt foorumilla kaiken oman alueen käyttöönottoon vaadittavat toimenpiteet: kuvaus alueelle, hahmon kuvaus, maailmankuva, kirjanpito- ja kommentointitopicit.


Kilpailut

Kilpailugeneraattori
Trophyn saavuttaa, kun kehittänyt uuden kilpailun ja se on toteutettu.

 


Kilpailuhenkinen
Trophyn voi saavuttaa osallistumalla kilpailuihin ja täyttämällä sen vaatimukset (esim. kirjoita otsikosta kisassa kirjoittaa tarinan loppuun). Kuukauden hoitajuutta ei lasketa, sillä jokainen hoitaja osallistuu siihen automaattisesti. Tasoja trophyssä on aina viiteenkymmeneen (50) osallistumiseen saakka. Trophyä voi anoa listaamalla osallistumiset yhteen (vähintään kuukauden tarkkuudella).

Ensimmäinen taso ensimmäisen (1.) kilpailun jälkeen
Toinen taso kolmannen (3.) kilpailun jälkeen
Kolmas taso kuudennen (6.) kilpailun jälkeen
Neljäs taso kymmenennen (10.) kilpailun jälkeen
Viides taso 15. kilpailun jälkeen
Kuudes taso 20. kilpailun jälkeen
Seitsemäs taso 30. kilpailun jälkeen
Kahdeksas taso 40. kilpailun jälkeen
Yhdeksäs taso 50. kilpailun jälkeen


Voitonjanoinen
Trophyn voi saavuttaa, kun on voittanut tietyn määrän kilpailuja. Kuukauden hoitajuutta ei lasketa, sillä siihen jokainen hoitaja osallistuu automaattisesti. Tasoja on kolme aina kymmenenteen (10) voittoon saakka.

Ensimmäinen taso ensimmäisen (1.) voiton jälkeen
Toinen taso neljännen (4.) voiton jälkeen
Kolmas taso kymmenennen (10.) voiton jälkeen


Lohikäärmeratsastajien kilta

Lohikäärmeratsastajien killan jäsen
Trophyn saavuttaa, kun on ollut tarpeeksi kauan Hajnalkan hoitajana. Tasoja on kymmenen aina kolmen ja puolen vuoden mittaiseen jäsenyyteen saakka. Sen jälkeen hoitajan on mahdollista saavuttaa trophy ”muinainen jäsen”.

Ensimmäisen tason saavuttaa kuukauden jäsenyyden jälkeen
Toisen tason saavuttaa kahden kuukauden jäsenyyden jälkeen
Kolmannen tason saavuttaa kolmen kuukauden jäsenyyden jälkeen
Neljännen tason saavuttaa kuuden kuukauden jäsenyyden jälkeen
Viidennen tason saavuttaa vuoden jäsenyyden jälkeen
Kuudennen tason saavuttaa puolentoista vuoden jäsenyyden jälkeen
Seitsemännen tason saavuttaa kahden vuoden jäsenyyden jälkeen
Kahdeksannen tason saavuttaa kahden ja puolen vuoden jäsenyyden jälkeen
Yhdeksännen tason saavuttaa kolmen vuoden jäsenyyden jälkeen
Kymmenennen tason saavuttaa kolmen ja puolen vuoden jäsenyyden jälkeen


Muinainen jäsen
Trophyllä on kolme tasoa: neljän, viiden ja kuuden vuoden jäsenyyden jälkeen, ja se on suoraan jatkoa ”lohikäärmeratsastajien killan jäsen” – trophylle.

Neljän (4) vuoden jäsenyyden jälkeen
Viiden (5) vuoden jäsenyyden jälkeen
Kuuden (6) vuoden jäsenyyden jälkeen


Uudisrakentaja
Trophyn saavuttaa, kun on ideoinut Hajnalkaa koskevan uudistuksen ja se on toteutettu. Uudistuksen työstämiseen voivat muutkin osallistua, ja tämä viittaa lähinnä siihen henkilöön, joka on idean keksinyt.


Väestönkasvun ammattilainen
Trophyn saavuttaminen vaatii uuden hoitajan hankkimista Hajnalkaan. Ko. uuden hoitajan täytyy rekrytoijan itsensä lisäksi kertoa tämä, jotta trophyn voi ansaita. Uuden hoitajan on oltava vähintään kuusi kuukautta Hajnalkassa liittymisen jälkeen.


Aktiivinen
Trophyn tarkoitus on kertoa, miten aktiivinen sen saaja on ollut. Trophyä voi anoa, mutta ylläpito päättää viime kädessä, onko hakija sen ansainnut. Vaatimuksia on useita, ja tasoja trophyllä on kolme. Trophyn saa pitää sen kerran saavutettuaan, vaikka aktiivisuustaso laskisikin.

Kolmannen tason nimi ”Lahnansyöjä” tulee ilmauksesta, jonka hoitaja-Nena on sitä käyttäessään istuttanut myös meihin muihin hajnalkalaisiin. Lahnalla tarkoitetaan hoitajaa, joka roikkuu mukana, ja joka on epäaktiivinen ainakin tarinoiden kirjoittamisen osalta, ja lahnailu on sitten epäaktiiviisuutta. Lahnansyöjä on sitten tämän vastakohta.

Taso 1: Aktiivinen
» Vähintään kolme (3) kuukautta ilman ”hoidathan pian..?” merkintää
» Foorumilla aktiivinen (eli joitain viestejä, käy usein, vaikkei aina kirjoitakaan mitään).
» Vähintään yksi (1) kuukauden hoitajuus.
» Vähintään kymmenen (10) trophyä.

Taso 2: Hyvin aktiivinen
» Vähintään kuusi (6) kuukautta ilman ”hoidathan pian…?” merkintää.
» Foorumilla aktiivinen (eli osallistuu keskusteluihin, peleihin ja vähintään kaksi kertaa kuussa ns. vakavampiin ketjuihin vastaus yleisen höpötyksen lisäksi).
» Vähintään kolme (3) kuukauden hoitajuutta.
» Vähintään kaksi (2) kilpailuihin osallistumista (kuukauden hoitajuutta ei lasketa, sillä jokainen hoitaja osallistuu siihen automaattisesti).
» Vähintään kaksitoista (12) trophyä.

Taso 3: Lahnansyöjä
» Vähintään vuosi ilman ”hoidathan pian…?” merkintää.
» Foorumilla aktiivinen (eli osallistuu keskusteluihin, peleihin ja vähintään kolme kertaa kuussa ns. vakavampiin ketjuihin vastaus yleisen höpötyksen lisäksi).
» Vähintään neljä (4) kuukauden hoitajuutta.
» Vähintään kuusi (6) kilpailuihin osallistumista ja vähintään yksi (1) voitto (kuukauden hoitajuutta ei lasketa, sillä jokainen hoitaja osallistuu siihen automaattisesti).
» Vähintään viisitoista (15) trophyä.


Kirjoittaminen

Tarinankertoja
Trophyn saavuttaa kirjoittamiensa hoitotarinoiden perusteella, ja niiden määrä määrittää trophyn tason. Tasoja on kuusi, ja sen jälkeen on mahdollista saavuttaa ”Tarinankerronnan mestari”-trophy.

Ensimmäinen taso toisen (2.) tarinan jälkeen
Toinen taso neljännen (4.) tarinan jälkeen
Kolmas taso kahdeksannen (8.) tarinan jälkeen
Neljäs taso kahdennentoista (12.) tarinan jälkeen
Viides taso kuudennentoista (16.) tarinan jälkeen
Kuudes taso kahdennenkymmenennen (20.) tarinan jälkeen


Tarinankerronnan mestari
Trophyn saavuttaa tarinankerronnan kuudennen tason jälkeen, kun on kirjoittanut lisäksi toiset kaksikymmentä (20) tarinaa, eli tarinoiden yhteismäärä on neljäkymmentä (40).


Kommentoija
Trophyn saavuttaa, kun on kommentoinut tarpeeksi montaa toisten hoitajien tarinaa. Saman tarinan osan tai luvun useampia kommentteja ei lasketa, ellei kommentissa tuoda jotakin uutta kommenttia esille. Tuplapostaus (elleivät kommentit liity eri tarinoihin) ei ole sallittua, eikä tahallinen kommenttien osiin jakaminen. Huomioitavaa on, että tämä trophy vaatii myös muilta hoitajilta aktiivisuutta, jotta kommentoitavaa riittää. Kommentit Hajnalkan tarinaan lasketaan myös.

Kommenttien tulee tietenkin olla hyvän maun mukaisia (tarvitseeko minun edes sanoa tuota?). Kritiikki on sallittua ja hyväksyttävää, kunhan se perustellaan kunnolla. Kommentin ei tarvitse olla pitkä (jokainen kirjoittaja rakastaa sitä pientäkin kommenttia, jonka saa), mutta siinä on oltava jokin pointti: mistä pidit, mistä et, mitä ajatuksia sinulla heräsi?

Tasoja tällä trophyllä on kymmenen, joka kymmenennen kommentin jälkeen. Ja vaikka viimeisimmän trophyn saavuttaisikin, niin kyllä sitä kommentointia voi silti jatkaa, eikö?

Ensimmäinen taso kymmenen (10) kommentin jälkeen
Toinen taso kahdenkymmenen (20) kommentin jälkeen
Kolmas taso kolmenkymmenen (30) kommentin jälkeen
Neljäs taso neljänkymmenen (40) kommentin jälkeen
Viides taso viidenkymmenen (50) kommentin jälkeen
Kuudes taso kuudenkymmenen (60) kommentin jälkeen
Seitsemäs taso seitsemänkymmenen (70) kommentin jälkeen
Kahdeksas taso kahdeksankymmenen (80) kommentin jälkeen
Yhdeksäs taso yhdeksänkymmenen (90) kommentin jälkeen
Kymmenes taso sadan (100) kommentin jälkeen


Lohikäärme

Lohikäärmeenkouluttaja
Trophyn saavuttaa lohikäärmeen ikätasojen ja opittujen kykyjen mukaan, ja siinä on kuusi tasoa: aloittelija, kokelas, noviisi, kisälli, mestarikokelas ja mestari, jotka tulevat killan tavasta antaa uudelle jäsenelleen oikeuksia ja vastuuta. Nämä viittaavat siis suoraan lohikäärmeratsastajien kiltaan ja sen jäsenyyteen.

Muistathan lukea myös lohikäärmeiden kyvyistä kyvyt – osiosta! Avaamaton trophykuva viittaa viimeiseen “Mestari” – tasoon.

 

 

Ensimmäinen taso: Aloittelija: Aloittelija vaatii vähintään lohikäärmeen kehitystason olevan muna, ja tämän on osattava telepatia 25/25.
Toinen taso: Kokelas: Kokelas vaatii vähintään lohikäärmeen kehitystason olevan poikanen, ja tämän on hallittava jokin poikasena mahdollisesti opittavista kyvyistä 15/25.
Kolmas taso: Noviisi: Noviisi vaatii vähintään lohikäärmeen kehitystason olevan nuori lohikäärme, ja tämän on osattava jokin rodulle ominainen kyky, jota ei tarvitse erikseen etsiä ja harjoitella, vaan jonka lohikäärme oppii helposti luonnostaan. Kyky on hallittava 25/25.
Neljäs taso: Kisälli: Kisälli vaatii vähintään lohikäärmeen kehitystason olevan nuori aikuinen ja tämän on hallittava toinen rodulle ominainen kyky, jota ei tarvitse erikseen etsiä ja harjoitella, vaan jonka lohikäärme oppii helposti luonnostaan. Kyky on hallittava 25/25.
Viides taso: Mestarikokelas: Mestarikokelas vaatii vähintään lohikäärmeen kehitystason olevan aikuinen ja tämän on osattava jokin erikseen opeteltava kyky 25/25.
Kuudes taso: Mestari: Mestari vaatii vähintään lohikäärmeen kehitystason olevan aikuinen, ja tämän on osattava kaikki rodulleen mahdolliset kyvyt 25/25.


Adoptio
Trophyn ansaitsee, kun on antanut uuden kodin jollekin orvoista löytyvälle lohikäärmeelle. Ei ole väliä, onko lohikäärme adoptoitu liittyessä vai vasta sen jälkeen. Orpojen adoptoinnista tiedon löytää orvot – sivulta.


Mainostus

Mainostaja
Trophyn saavuttaa, kun on mainostanut Hajnalkaa muilla sivustoilla tai vaikkapa chatissa kaverille. Todisteeksi riittää vieraskirja-/foorumiviesti tai vaikka pätkä chatlogista tai viestistä. Tasoja on kuusi aina viiteenkymmeneen mainokseen saakka.

Millainen on hyvä mainos?

Ensimmäinen taso viiden (5) mainoksen jälkeen
Toinen taso kymmenen (10) mainoksen jälkeen
Kolmas taso kahdenkymmenen (20) mainoksen jälkeen
Neljäs taso kolmenkymmenen (30) mainoksen jälkeen
Viides taso neljänkymmenen (40) mainoksen jälkeen
Kuudes taso viidenkymmenen (50) mainoksen jälkeen


Raha

Kuluttaja
Trophyn saavuttaa, kun on käyttänyt tietyn rahamäärän Ayomidessa tavaroiden ja palveluiden ostamiseen. Perusteluksi riittävät ostoskirjan viestit, jotka täytyy tosin itse hakea ostoskirjasta ja kerätä yhteen. Tasoja on aina 10 000 käytettyyn kultarenkaaseen saakka, ja asteikko kulkee tuhannen kultarenkaan välein kahden ensimmäisen tason jälkeen.

Ensimmäinen taso kahdensadan (200) kr:n jälkeen
Toinen taso viidensadan (500) kr:n jälkeen
Kolmas taso tuhannen (1 000) kr:n jälkeen
Neljäs taso kahdentuhannen (2 000) kr:n jälkeen
Viides taso kolmentuhannen (3 000) kr:n jälkeen
Kuudes taso neljäntuhannen (4 000) kr:n jälkeen
Seitsemäs taso viidentuhannen (5 000) kr:n jälkeen
Kahdeksas taso kuudentuhannen (6 000) kr:n jälkeen
Yhdeksäs taso seitsemäntuhannen (7 000) kr:n jälkeen
Kymmenes taso kahdeksantuhannen (8 000) kr:n jälkeen
Yhdestoista taso yhdeksäntuhannen (9 000) kr:n jälkeen
Kahdestoista taso kymmenentuhannen (10 000) kr:n jälkeen


Rahamagneetti
Trophyn saavuttaa, kun on tienannut tason kohdalla mainitun määrän kultarenkaita. Perusteluksi vaaditaan lista siitä, mistä kultarenkaita on saanut (esimerkiksi tarinoiden kommentit, kilpailuiden palkinnot). Tasoja on tuhannen välein aina kymmeneen tuhanteen (10 000) saakka.

Ensimmäinen taso kahdensadan (200) kr:n jälkeen
Toinen taso viidensadan (500) kr:n jälkeen
Kolmas taso tuhannen (1 000) kr:n jälkeen
Neljäs taso kahdentuhannen (2 000) kr:n jälkeen
Viides taso kolmentuhannen (3 000) kr:n jälkeen
Kuudes taso neljäntuhannen (4 000) kr:n jälkeen
Seitsemäs taso viidentuhannen (5 000) kr:n jälkeen
Kahdeksas taso kuudentuhannen (6 000) kr:n jälkeen
Yhdeksäs taso seitsemäntuhannen (7 000) kr:n jälkeen
Kymmenes taso kahdeksantuhannen (8 000) kr:n jälkeen
Yhdestoista taso yhdeksäntuhannen (9 000) kr:n jälkeen
Kahdestoista taso kymmenentuhannen (10 000) kr:n jälkeen


Säästeliäs
Trophyn saavuttaa, kun on säästänyt kaappiinsa tietyn määrän rahaa. Muita perusteluja ei tarvita. Tasoja on kaksitoista aina kymmeneentuhanteen (10 000) kultarenkaaseen saakka.

 

Ensimmäinen taso kahdensadan (200) kr:n jälkeen
Toinen taso viidensadan (500) kr:n jälkeen
Kolmas taso tuhannen (1 000) kr:n jälkeen
Neljäs taso kahdentuhannen (2 000) kr:n jälkeen
Viides taso kolmentuhannen (3 000) kr:n jälkeen
Kuudes taso neljäntuhannen (4 000) kr:n jälkeen
Seitsemäs taso viidentuhannen (5 000) kr:n jälkeen
Kahdeksas taso kuudentuhannen (6 000) kr:n jälkeen
Yhdeksäs taso seitsemäntuhannen (7 000) kr:n jälkeen
Kymmenes taso kahdeksantuhannen (8 000) kr:n jälkeen
Yhdestoista taso yhdeksäntuhannen (9 000) kr:n jälkeen
Kahdestoista taso kymmenentuhannen (10 000) kr:n jälkeen