Kuun lohikäärme

Mahdolliset kyvyt

Poikasena Kuun lohikäärme hallitsee telepatiaa. Sen lisäksi poikasilla esintyy erittäin heikkoa magiaa.

Aikuisena Kuun lohikäärmeen magia on kohonnut keskitason magiaksi, ja sitä voi harjoittelulla nostaa jopa erittäin voimakkaaksi magiaksi.

Vaikka Kuun lohikäärme ei luonnostaan hallitsekaan kovin montaa kykyä, se voi opetella aikuisena tai melkein aikuisena kuunvalo-ohjuksen, sinisen liekin, mustan sumun ja jään. Sen lisäksi muiden lohikäärmeiden tavoin Kuun lohikäärmeelläkin voi ratsastaa.

Kykyjen kuvaukset

Telepatia

Yksikään Hajnalkassa esiintyvistä lohikäärmeroduista ei voi oppia puhumaan samalla tavalla kuin esimerkiksi ihmiset kommunikoivat toistensa kanssa. Sen korvaakin telepatia, joka kaikkein yksinkertaisimmillaan määriteltynä telepatialla tarkoitetaan sanatonta, mielessä tapahtuvaa kommunikointia toisen lohikäärmeen tai ihmisen kaltaisen olennon kanssa.

Telepatia toimii vain, mikäli toinen osapuolista on lohikäärme tai omistaa ja osaa käyttää magiaa jollain tavalla. Ilman magiaa tai lohikäärmettä telepatiaa ei voi käyttää. Kyky kehittyy kaikille Hajnalkan lohikäärmeille luonnostaan ja vahvistuu sitä mukaa, miten paljon sitä harjoitellaan. Kuoriutumiseen mennessä jokainen lohikäärmeenpoikanen osaa jo käyttää telepatiaa täydellisesti.

Telepatiaa voidaan käyttää kuvien, tunteiden, ajatusten, “puheen”, sanojen ja epämääräisten tunteiden ja “fiiliksien” välittämiseen toiselle osapuolelle. Sen avulla voi kommunikoida kahdestaan tai useamman eri henkilön välillä, mutta jollakulla näistä täytyy olla magiaa, tai jonkun osapuolista täytyy olla lohikäärme, jotta telepatia toimii.

Väliaikaisen, normaalin telepaattisen yhteyden solmimiseen ja käyttämiseen ei vaadita kovin paljoa. Myös magiaton henkilö voi ottaa telepatialla yhteyttä johonkuhun, jolla on magiaa, tai joka on lohikäärme. Telepatian käyttöä voisi yksinkertaisesti luonnehtia “ajatusten työntämiseksi mielen reunan ylitse”, kuin pois omasta mielestään, toisen nähtäväksi (joltain hoitajalta tämä määritelmä, kiitokset hänelle siitä, vaikka en nimeä muistakaan).

Magia

Magialla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan kykyä vaikuttaa erilaisiin esineisiin ja asioihin koskematta tai ilman vuorovaikutusta tähän esineeseen tai asiaan

Hajnalkan lohikäärmeillä esiintyy viittä eri magian voimakkuutta:
» Erittäinen heikko magia: magia 5/25
» Heikko magia: magia 10/25
» Keskivoimakas magia: magia 15/25
» Voimakas magia: magia 20/25
» Erittäin voimakas magia: magia 25/25

Magiaa käytetään loitsuin ja mielenhallinnan avulla, eikä lohikäärmeet tarvitse magiansa käyttämiseen loitsusanoja, sillä ne ovat luonnostaan lahjakkaita magiankäyttäjiä, mikäli kyseinen kyky niille on kehittynyt. Magian voimakkuus voi kasvaa lohikäärmeen kasvaessa ja kehittyessä korkeintaan kahden edellä kuvatun “tason” verran harjoittelun avulla. Mikäli lohikäärmeelle on vasta aikuisena kehittynyt kyky käyttää magiaa, se ei kykene harjoittelemaan sitä kuin hieman, niin että sen voimakkuus kasvaa yhden “tason” verran.

Magia on monipuolinen kyky, joka antaa mahdollisuuden niin myrskyn nostattamiseen kuin veden tai tulen hallintaan. Magiankäytöllä on kuitenkin aina hintansa. Se verottaa voimia ja energiaa joka käyttökerralla, ja palautumiseen vaaditaan loitsun voimakkuudesta riippuen jopa kunnon yöunet ja päivä lepoa. Väsymysoireet näkyvät ensimmäisinä pelkkänä väsymyksenä ja loitsun koon kasvaessa muuttuvat myös lihaksien voimattomuudeksi ja ajatuskaan ei kulje kovin sutjakasti.

Magian määrä, eli kyvyn voimakkuus on suoraan verrannollinen siihen, miten isoja loitsuja lohikäärme pystyy tekemään. Suurimpia loitsuja ovat elollisiin olentoihin jollain tavalla vaikuttaminen, samaten sääilmiöihin liittyvät loitsut unohtamatta tietenkään jollain tavalla esineiden muuttamiseen tai luomiseen liittyviä loitsuja. Vain vähän magiaa vaativia loitsuja ovat esimerkiksi veden muuttaminen jääksi tai jään vedeksi, veden lämpötilan muuttaminen, ovien avaaminen ja sulkeminen ja lukkojen avaaminen.

Sininen liekki

Sininen liekki on nimeltään hieman hämäävä, se ei nimittäin itse asiassa ole liekki lainkaan, vaan parantava loitsu, jonka suorittamiseen ei tarvita lainkaan magiaa, mikäli kyky on täysin opittu. Ainut, mitä sinisellä liekillä ja magian pienoisella avustuksella ei voi parantaa ovat parantumattomien sairauksien (esimerkiksi synnynnäinen kuurous tai sokeus tai raajojen amputaatio) lisäksi kuolema – kuolleista ei voi herättää ketään.

Mitä enemmän kykyä on oppinut, sitä suurempia vammoja voi parantaa. Kyky kuitenkin vaatii veronsa käytettäessään – sitä ei voi käyttää ilman väsymystä. Mitä suurempia vammoja parantaa, sitä enemmän väsyttää ja olo on heikko, joissain tapauksissa jopa pari päivää.

Pienien vammojen, esimerkiksi haavojen ja ruhjeiden, hoitoon kyky on kuitenkin loistava, eikä juuri edes väsytä käyttäjäänsä, mikäli tämä osaa kyvyn täysin. Silloin myös vamman täysi parantuminen on varmempaa – lopputulosta tosin ei voi ikinä ennustaa täysin, eli vamma voi osittain jäädä myös parantumatta sinisestä liekistä huolimatta. Ihan suoranaisiin ihmeisiin ei tämäkään kyky vie.

Jää

Jäätä voi verrata melkein suoraan tulen syöksemiseen, eli liekkiin. Sen toimintaperiaate on ainoastaan päinvastainen, eli sytyttämisen sijaan se jäädyttää. Jäädyttämisen voi yltää mihin tahansa elolliseen olentoon, niin puusta ihmiseen, tai johonkin elottomaan, jolloin kohde vähintään huurtuu pinnalta. Jään avulla voi myös sammuttaa tulen, tai jäädyttää vettä.

Jään voimakkuus on suoraan verrannollinen siihen, miten pitkälle lohikäärme on kykyä oppinut. Samalla, kun taidot kasvavat, on mahdollista käyttää jäätä suurempiin ja vaativampiin kohteisiin, ja kun kykyä vasta opetellaan, se rajautuu lähinnä pieniin huurteen ja viilentämisen muodostamiseen.

Musta sumu

Musta sumu vaatii keskivoimakkaan magian ennen kuin sen voi opetella, tai sitä voi käyttää. Se on hankala opetella, mutta sitäkin hyödyllisempi joissain tilanteissa.

Musta sumu tarkoittaa kykyä, jolla lohikäärme kykenee nostattamaan maasta tummanpuhuvan sumun, jonka lävitse ei näe yhtään mitään. Se näyttää hieman kuin lumotulta pimeydeltä, jonka lävitse ainoastaan lohikäärme, ja tämän hoitaja (mikäli lohikäärme niin haluaa) näkevät. Lohikäärme voi myös telepatialla antaa “luvan” jollekin ulkopuoliselle, jotta tämä näkee suvun lävitse. Silloin näkökenttä muuttuu samantyyppiseksi, mitä voit pimeännäkölaseilla nähdä, eli näkyvyys ei ole ihan kirkas kuitenkaan.

Sumun kesto ja suuruus, alue, jolla se esiintyy nostettaessa, vaihtelevat lohikäärmeen taidoista riippuen. Jo vain juuri ja juuri kyvyn opittuaan lohikäärme kykenee käyttämään sitä, mutta alue, jonka sumu kattaa, on melko pieni, vain joitain neliömetrejä. Täysin opittuna kyvyllä voi nostaa jopa viidensadan neliömetrin sumuja, mutta siihen tarvitaan magian avustusta, ja mitä suuremmalle alueelle sumun nostattaa, sitä enemmän se vie magiaa ja voimia. Vihollisten hetkelliseen sokeuttamiseen kyky on kuiöltenkin omiaan.