Géciwian vuoristolohikäärme

Mahdolliset kyvyt

Poikasena Géciwian vuoristolohikäärme hallitsee muiden lohikäärmeiden tavoin telepatian. Sen lisäksi poikasilla esiintyy yleensä heikkoa magiaa, joka vahvistuu lohikäärmeen kasvaessa.

Aikuisena lohikäärmeen magia on yleensä vahvistunut keskivoimakkaaksi, ja tämän on mahdollista oppia myös liekki. Opettelelulla ja harjoittelulla magian voi saada kehittymään voimakkaaksi. Muiden lohikäärmeiden tapaan myös Géciwian vuoristolohikäärmeen voi ratsuttaa.

Mikäli lohikäärme on aikuisena pääväritykseltään harmaa sen on muiden edellä kuvattujen kykyjen lisäksi mahdollista oppia sininen liekki ja jää.

Mikäli lohikäärme on aikuisena pääväritykseltään musta sen on mahdollista oppia musta sumu ja musta liekki muiden yllä kuvattujen kykyjen lisäksi.

Mikäli lohikäärme on aikuisena pääväritykseltään ruskea/vihreä Géciwian vuoristolohikäärmeen on mahdollista oppia tulipallo ja myrsky yllä kuvattujen kykyjen lisäksi.

Kykyjen kuvaukset

Telepatia

Yksikään Hajnalkassa esiintyvistä lohikäärmeroduista ei voi oppia puhumaan samalla tavalla kuin esimerkiksi ihmiset kommunikoivat toistensa kanssa. Sen korvaakin telepatia, joka kaikkein yksinkertaisimmillaan määriteltynä telepatialla tarkoitetaan sanatonta, mielessä tapahtuvaa kommunikointia toisen lohikäärmeen tai ihmisen kaltaisen olennon kanssa.

Telepatia toimii vain, mikäli toinen osapuolista on lohikäärme tai omistaa ja osaa käyttää magiaa jollain tavalla. Ilman magiaa tai lohikäärmettä telepatiaa ei voi käyttää. Kyky kehittyy kaikille Hajnalkan lohikäärmeille luonnostaan ja vahvistuu sitä mukaa, miten paljon sitä harjoitellaan. Kuoriutumiseen mennessä jokainen lohikäärmeenpoikanen osaa jo käyttää telepatiaa täydellisesti.

Telepatiaa voidaan käyttää kuvien, tunteiden, ajatusten, “puheen”, sanojen ja epämääräisten tunteiden ja “fiiliksien” välittämiseen toiselle osapuolelle. Sen avulla voi kommunikoida kahdestaan tai useamman eri henkilön välillä, mutta jollakulla näistä täytyy olla magiaa, tai jonkun osapuolista täytyy olla lohikäärme, jotta telepatia toimii.

Väliaikaisen, normaalin telepaattisen yhteyden solmimiseen ja käyttämiseen ei vaadita kovin paljoa. Myös magiaton henkilö voi ottaa telepatialla yhteyttä johonkuhun, jolla on magiaa, tai joka on lohikäärme. Telepatian käyttöä voisi yksinkertaisesti luonnehtia “ajatusten työntämiseksi mielen reunan ylitse”, kuin pois omasta mielestään, toisen nähtäväksi (joltain hoitajalta tämä määritelmä, kiitokset hänelle siitä, vaikka en nimeä muistakaan).

Magia

Magialla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan kykyä vaikuttaa erilaisiin esineisiin ja asioihin koskematta tai ilman vuorovaikutusta tähän esineeseen tai asiaan

Hajnalkan lohikäärmeillä esiintyy viittä eri magian voimakkuutta:
» Erittäinen heikko magia: magia 5/25
» Heikko magia: magia 10/25
» Keskivoimakas magia: magia 15/25
» Voimakas magia: magia 20/25
» Erittäin voimakas magia: magia 25/25

Magiaa käytetään loitsuin ja mielenhallinnan avulla, eikä lohikäärmeet tarvitse magiansa käyttämiseen loitsusanoja, sillä ne ovat luonnostaan lahjakkaita magiankäyttäjiä, mikäli kyseinen kyky niille on kehittynyt. Magian voimakkuus voi kasvaa lohikäärmeen kasvaessa ja kehittyessä korkeintaan kahden edellä kuvatun “tason” verran harjoittelun avulla. Mikäli lohikäärmeelle on vasta aikuisena kehittynyt kyky käyttää magiaa, se ei kykene harjoittelemaan sitä kuin hieman, niin että sen voimakkuus kasvaa yhden “tason” verran.

Magia on monipuolinen kyky, joka antaa mahdollisuuden niin myrskyn nostattamiseen kuin veden tai tulen hallintaan. Magiankäytöllä on kuitenkin aina hintansa. Se verottaa voimia ja energiaa joka käyttökerralla, ja palautumiseen vaaditaan loitsun voimakkuudesta riippuen jopa kunnon yöunet ja päivä lepoa. Väsymysoireet näkyvät ensimmäisinä pelkkänä väsymyksenä ja loitsun koon kasvaessa muuttuvat myös lihaksien voimattomuudeksi ja ajatuskaan ei kulje kovin sutjakasti.

Magian määrä, eli kyvyn voimakkuus on suoraan verrannollinen siihen, miten isoja loitsuja lohikäärme pystyy tekemään. Suurimpia loitsuja ovat elollisiin olentoihin jollain tavalla vaikuttaminen, samaten sääilmiöihin liittyvät loitsut unohtamatta tietenkään jollain tavalla esineiden muuttamiseen tai luomiseen liittyviä loitsuja. Vain vähän magiaa vaativia loitsuja ovat esimerkiksi veden muuttaminen jääksi tai jään vedeksi, veden lämpötilan muuttaminen, ovien avaaminen ja sulkeminen ja lukkojen avaaminen.

Kameleontti

Kameleontti taitona tarkoittaa lohikäärmeiden värinvaihtokykyä. Itse värien vaihto ei vaadi kuin heikkoa magiaa lohikäärmeiltä, joskin tällöin ne pystyvät vain muuttamaan värisävyään muutamiksi sekunneiksi. Voidakseen vaihtaa väriään pidemmäksi aikaa, tarvitsevat lohikäärmeet vähintään keskivahvan magian. Voidakseen muuttua kokonaan ympäristöön sulautuvaksi (ja näin ollen täysin näkymättömäksi) vaaditaan voimakasta magiaa.

Värinvaihdon kesto, sävy ja ”näkymättömyysaste” vaihtelevat lohikäärmeiden taidosta ja lajista riippuen. Luonnollisesti lohikäärmeiden oma väri vaikuttaa kyvyn oppimisen nopeuteen, ja esimerkiksi sävyltään vihreät lohikäärmeet oppivat nopeammin maastoutumaan metsään ja niin edelleen. Aloittaessaan oppimisen lohikäärme kykenee vaihtamaan vain värisävyään tummemmaksi ja vaaleammaksi, ja värinvaihto ei välttämättä ole tasaista koko kehossa. Pidemmälle oppiessaan lohikäärme alkaa hallita ensin kehonsa jokaista osaa, jonka jälkeen värin vaihto kokonaan on mahdollista. Pidemmälle kehittyessään lohikäärme onnistuu myös matkimaan ympäristönsä värisävyjä ja kuvioita, ja taitavimmat voivat mukautua ympäristöönsä niin taidokkaasti, että muuttuvat ”näkymättömiksi”. Aluksi värinvaihto kestää vain muutamia sekunteja, mutta opittuaan taidon täysin, lohikäärme voi pysyä naamioituneena jopa päiviä.

Liekki

Liekki ei ole kovin monimutkainen oppimisen eikä käytönkään kannalta. Liekki on yksinkertaisimmillaan tulta, joka polttaa mitä tahansa palavaa materiaalia, oli se tulta, kasveja tai vaikka kangasta. Lohikäärmee oppii tämän kyvyn myötä sylkemään tulta, ja kehittyessään kyky ei ole enää hallitsematon, vaan lohikäärme voi hallita liekin, tulen syöksemisen, kokoa, muotoakin jonkin verran, ja erityisesti voimakkuutta. Liekin väritys ei eroa millään lailla normaalista tulesta.

Sininen liekki

Sininen liekki on nimeltään hieman hämäävä, se ei nimittäin itse asiassa ole liekki lainkaan, vaan parantava loitsu, jonka suorittamiseen ei tarvita lainkaan magiaa, mikäli kyky on täysin opittu. Ainut, mitä sinisellä liekillä ja magian pienoisella avustuksella ei voi parantaa ovat parantumattomien sairauksien (esimerkiksi synnynnäinen kuurous tai sokeus tai raajojen amputaatio) lisäksi kuolema – kuolleista ei voi herättää ketään.

Mitä enemmän kykyä on oppinut, sitä suurempia vammoja voi parantaa. Kyky kuitenkin vaatii veronsa käytettäessään – sitä ei voi käyttää ilman väsymystä. Mitä suurempia vammoja parantaa, sitä enemmän väsyttää ja olo on heikko, joissain tapauksissa jopa pari päivää.

Pienien vammojen, esimerkiksi haavojen ja ruhjeiden, hoitoon kyky on kuitenkin loistava, eikä juuri edes väsytä käyttäjäänsä, mikäli tämä osaa kyvyn täysin. Silloin myös vamman täysi parantuminen on varmempaa – lopputulosta tosin ei voi ikinä ennustaa täysin, eli vamma voi osittain jäädä myös parantumatta sinisestä liekistä huolimatta. Ihan suoranaisiin ihmeisiin ei tämäkään kyky vie.

Jää

Jäätä voi verrata melkein suoraan tulen syöksemiseen, eli liekkiin. Sen toimintaperiaate on ainoastaan päinvastainen, eli sytyttämisen sijaan se jäädyttää. Jäädyttämisen voi yltää mihin tahansa elolliseen olentoon, niin puusta ihmiseen, tai johonkin elottomaan, jolloin kohde vähintään huurtuu pinnalta. Jään avulla voi myös sammuttaa tulen, tai jäädyttää vettä.

Jään voimakkuus on suoraan verrannollinen siihen, miten pitkälle lohikäärme on kykyä oppinut. Samalla, kun taidot kasvavat, on mahdollista käyttää jäätä suurempiin ja vaativampiin kohteisiin, ja kun kykyä vasta opetellaan, se rajautuu lähinnä pieniin huurteen ja viilentämisen muodostamiseen.

Musta liekki

Mustaa liekkiä voi verrata ongelmitta normaaliin liekkiin, mutta sillä ei ole polttavaa vaikutusta, ja sen väritys on kauttaaltaan musta. Mustan liekin käyttötarkoitus eroaa myös normaalista liekistä: sitä voidaan käyttää elollisen olennon jähmettämiseen, ja vaikutus kestää tunnista vuorokauteen riippuen kohteen koosta, lohikäärmeen kyvyn voimakkuudesta (siitä, miten kehittynyt kyky on), mutta sillä ei voi jähmettää lohikäärmeelle läheisimpiä henkilöitä. Parhaiten se toimii aggressiivisiin kohteisiin.

Mustan liekin vaikuttava aika kasvaa tasaisesti, mitä enemmän lohikäärme oppii kykyä käyttämään, ja silloin vaikuttava aika voi olla jopa vuorokauden keskikokoiseen kohteeseen liekkiä käytettäessä. Mitä suurempi kohde on, sitä pienemmäksi aikaa kohteen voi jähmettää. Ja mitä pienempi kohde, sitä pidemmäksi aikaa sen voi jähmettää paikalleen.

Musta sumu

Musta sumu vaatii keskivoimakkaan magian ennen kuin sen voi opetella, tai sitä voi käyttää. Se on hankala opetella, mutta sitäkin hyödyllisempi joissain tilanteissa.

Musta sumu tarkoittaa kykyä, jolla lohikäärme kykenee nostattamaan maasta tummanpuhuvan sumun, jonka lävitse ei näe yhtään mitään. Se näyttää hieman kuin lumotulta pimeydeltä, jonka lävitse ainoastaan lohikäärme, ja tämän hoitaja (mikäli lohikäärme niin haluaa) näkevät. Lohikäärme voi myös telepatialla antaa “luvan” jollekin ulkopuoliselle, jotta tämä näkee sumun lävitse. Silloin näkökenttä muuttuu samantyyppiseksi, mitä voit pimeännäkölaseilla nähdä, eli näkyvyys ei ole ihan kirkas kuitenkaan.

Sumun kesto ja suuruus, alue, jolla se esiintyy nostettaessa, vaihtelevat lohikäärmeen taidoista riippuen. Jo vain juuri ja juuri kyvyn opittuaan lohikäärme kykenee käyttämään sitä, mutta alue, jonka sumu kattaa, on melko pieni, vain joitain neliömetrejä. Täysin opittuna kyvyllä voi nostaa jopa viidensadan neliömetrin sumuja, mutta siihen tarvitaan magian avustusta, ja mitä suuremmalle alueelle sumun nostattaa, sitä enemmän se vie magiaa ja voimia. Vihollisten hetkelliseen sokeuttamiseen kyky on kuitenkin omiaan.

Tulipallo

Tulipallo tarkoittaa kirjaimellistikin liekeistä koostuvaa tai muodostuvaa palloa, joka liekehtii. Se voi tämän kyvyn puitteissa olla läpimitaltaan alle puolesta metristä yli kahteen metriä. Tulipallon luoja voi ohjata tulipalloa siihen suuntaan, mihin haluaa, ja voi sen myös katouttaa sekunnin murto-osassa. Kulkiessaan tulipallo saattaa sytyttää ympäristössä jotain tuleen.

Tulipallo itsessään ei vaadi magiaa, mutta mikäli sen aikoo räjäyttää, vaaditaan vähintään heikkoa magiaa, jotta sen pystyy tekemään.

Tulipalloja luokitellaan kolmeen eri kokoluokkaan: pieniin, keskikokoisiin ja suuriin. Pienin tulipallo on puolisen metriä läpimitaltaan, keskikokoinen noin metrin, ja suuri metristä ylöspäin. Kyvyn osalta tulipallojen nostattaminen vaatii seuraavanlaista osaamista:
» Pieni: 5/25
» Keskikokoinen: 10/25
» Suuri: 15/25 (suurimmat, yli kahden metrin läpimitaltaan olevat tulipallot vaativat kyvyn olevan täysin opittu)

Mikäli kyvyn osaa paremmin kuin 15/25, voi halutessaan kohottaa myös pienen tai keskikokoisen tulipallon, ja keskikokoisen osatessaan voi myös nostattaa pienen tulipallon.

Myrsky

Myrsky – käsitteellä tarkoitetaan voimakasta tuulta, johon saattaa liittyä sadetta, ukkosta tai muita ääri-ilmiöitä (kuten tornadoja). Tuulennopeuden tulee olla vähintään 21 m/s, jotta sää täyttää myrskyn määritelmän.

Kykynä myrsky tarkoittaa myrskyn muodostamista tai nostattamista kyvyn avulla – silloin siihen ei vaadita magiaa lisäksi. Nostettuun myrskyyn liittyy aina kohonnut tuulennopeus, ja sen lisäksi siihen voi liittää kaksi muuta “elementtiä” myrskyn tehostamiseksi, mikäli kyky on täysin opittu. Mikäli kyky ei ole täysin opittu, myrskyä ei voi täydellisenä nostattaa, vaan siitä puuttuu aina jotain, eikä sen voimakkuus yllä oikean myrskyn tasolle – silloin myrskyyn voi liittää vain yhden “elementin” tuulen lisäksi.

Myrskyyn voi tuulen lisäksi lisätä joko sadetta, ukkosta, tai jonkin suuremman sääilmiön, jolloin kokonaan opittuun kykyynkin voi myrskyä nostattaessa lisätä vain yhden “elementin”. Näillä suuremmilla sääilmiöillä tarkoitetaan tornadoja, taitavimmissa tapauksissa hurrikaaneja.

Vähintään keskivoimakkaalla magialla voi vahvistaa myrskyä, ja se antaa mahdollisuuden loitsulla lisätä vielä yhden “elementin” myrskyyn, mikäli kyky on täysin opittu.