Pohjolan jäälohikäärme

Mahdolliset kyvyt

Poikasena Pohjolan jäälohikäärme oppii telepatiaa ja voi osittain opetella lumisumua. Huurteen harjoittelun voi aloittaa jo poikasiällä, vaikka lohikäärme ei sitä ihan täysin opikaan vielä.

Aikuisena Pohjolan jäälohikäärme oppii huurteen ja lumisumun.

Harjoittelun kautta lohikäärme voi oppia melko heikkoa magiaa, muttei sen voimakkaampaa. Pakkanen ja lumimyrsky ovat myös mahdollisia opetella hypnoosin ja jään lisäksi. Ratsastaa voi myös Pohjolan jäälohikäärmeellä, kuten muillakin lohikäärmeroduilla.

Kykyjen kuvaukset

Telepatia

Yksikään Hajnalkassa esiintyvistä lohikäärmeroduista ei voi oppia puhumaan samalla tavalla kuin esimerkiksi ihmiset kommunikoivat toistensa kanssa. Sen korvaakin telepatia, joka kaikkein yksinkertaisimmillaan määriteltynä telepatialla tarkoitetaan sanatonta, mielessä tapahtuvaa kommunikointia toisen lohikäärmeen tai ihmisen kaltaisen olennon kanssa.

Telepatia toimii vain, mikäli toinen osapuolista on lohikäärme tai omistaa ja osaa käyttää magiaa jollain tavalla. Ilman magiaa tai lohikäärmettä telepatiaa ei voi käyttää. Kyky kehittyy kaikille Hajnalkan lohikäärmeille luonnostaan ja vahvistuu sitä mukaa, miten paljon sitä harjoitellaan. Kuoriutumiseen mennessä jokainen lohikäärmeenpoikanen osaa jo käyttää telepatiaa täydellisesti.

Telepatiaa voidaan käyttää kuvien, tunteiden, ajatusten, “puheen”, sanojen ja epämääräisten tunteiden ja “fiiliksien” välittämiseen toiselle osapuolelle. Sen avulla voi kommunikoida kahdestaan tai useamman eri henkilön välillä, mutta jollakulla näistä täytyy olla magiaa, tai jonkun osapuolista täytyy olla lohikäärme, jotta telepatia toimii.

Väliaikaisen, normaalin telepaattisen yhteyden solmimiseen ja käyttämiseen ei vaadita kovin paljoa. Myös magiaton henkilö voi ottaa telepatialla yhteyttä johonkuhun, jolla on magiaa, tai joka on lohikäärme. Telepatian käyttöä voisi yksinkertaisesti luonnehtia “ajatusten työntämiseksi mielen reunan ylitse”, kuin pois omasta mielestään, toisen nähtäväksi (joltain hoitajalta tämä määritelmä, kiitokset hänelle siitä, vaikka en nimeä muistakaan).

Magia

Magialla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan kykyä vaikuttaa erilaisiin esineisiin ja asioihin koskematta tai ilman vuorovaikutusta tähän esineeseen tai asiaan

Hajnalkan lohikäärmeillä esiintyy viittä eri magian voimakkuutta:
» Erittäinen heikko magia: magia 5/25
» Heikko magia: magia 10/25
» Keskivoimakas magia: magia 15/25
» Voimakas magia: magia 20/25
» Erittäin voimakas magia: magia 25/25

Magiaa käytetään loitsuin ja mielenhallinnan avulla, eikä lohikäärmeet tarvitse magiansa käyttämiseen loitsusanoja, sillä ne ovat luonnostaan lahjakkaita magiankäyttäjiä, mikäli kyseinen kyky niille on kehittynyt. Magian voimakkuus voi kasvaa lohikäärmeen kasvaessa ja kehittyessä korkeintaan kahden edellä kuvatun “tason” verran harjoittelun avulla. Mikäli lohikäärmeelle on vasta aikuisena kehittynyt kyky käyttää magiaa, se ei kykene harjoittelemaan sitä kuin hieman, niin että sen voimakkuus kasvaa yhden “tason” verran.

Magia on monipuolinen kyky, joka antaa mahdollisuuden niin myrskyn nostattamiseen kuin veden tai tulen hallintaan. Magiankäytöllä on kuitenkin aina hintansa. Se verottaa voimia ja energiaa joka käyttökerralla, ja palautumiseen vaaditaan loitsun voimakkuudesta riippuen jopa kunnon yöunet ja päivä lepoa. Väsymysoireet näkyvät ensimmäisinä pelkkänä väsymyksenä ja loitsun koon kasvaessa muuttuvat myös lihaksien voimattomuudeksi ja ajatuskaan ei kulje kovin sutjakasti.

Magian määrä, eli kyvyn voimakkuus on suoraan verrannollinen siihen, miten isoja loitsuja lohikäärme pystyy tekemään. Suurimpia loitsuja ovat elollisiin olentoihin jollain tavalla vaikuttaminen, samaten sääilmiöihin liittyvät loitsut unohtamatta tietenkään jollain tavalla esineiden muuttamiseen tai luomiseen liittyviä loitsuja. Vain vähän magiaa vaativia loitsuja ovat esimerkiksi veden muuttaminen jääksi tai jään vedeksi, veden lämpötilan muuttaminen, ovien avaaminen ja sulkeminen ja lukkojen avaaminen.

Lumisumu

Lumisumu vaatii keskivoimakkaan magian ennen kuin sen voi opetella, tai sitä voi käyttää. Se on hankala opetella, mutta sitäkin hyödyllisempi joissain tilanteissa. Lumisumu toimii sumusta poiketen vain talvisin tai lumisella alueella.

Lumisumu tarkoittaa kykyä, jolla lohikäärme kykenee nostattamaan maasta valkoisen, sokaisevan kirkkaan sumun, jonka lävitse ei näe yhtään mitään. Se näyttää vain ja ainoastaan valkoiselta lumoukselta, jonka lävitse vain lohikäärme ja tämän hoitaja (mikäli lohikäärme niin haluaa) näkevät. Lohikäärme voi myös telepatialla antaa “luvan” jollekin ulkopuoliselle, jotta tämä näkee sumun lävitse. Silloin näkökenttä muuttuu samanlaiseksi, mitä voit pimeännäkölaseilla nähdä, eli näkyvyys ei ole ihan kirkas kuitenkaan.

Sumun kesto ja suuruus, alue, jolla se esiintyy nostettaessa, vaihtelevat lohikäärmeen taidoista riippuen. Jo vain juuri ja juuri kyvyn opittuaan lohikäärme kykenee käyttämään sitä, mutta alue, jonka sumu kattaa, on melko pieni, vain joitain neliömetrejä. Täysin opittuna kyvyllä voi nostaa jopa viidensadan neliömetrin sumuja, mutta siihen tarvitaan magian avustusta, ja mitä suuremmalle alueelle sumun nostattaa, sitä enemmän se vie magiaa ja voimia. Vihollisten hetkelliseen sokeuttamiseen kyky on kuitenkin omiaan.

Pakkanen & huurre

Molemmat ovat pieniä, melko käteviä kykyjä, jotka on suhteellisen helppo opetella hallitsemaan. Niiden käyttö ei vaadi juuri energiaa, ja niillä varmasti saa monia hauskoja leikkejä aikaan.

Molempien toimintaperiaate on sama: lohikäärme mielenhallinnan, ehkä vähäisellä magian avustuksella luo ympärilleen tai tiettyyn kohteeseen huurretta tai pakastaa sen – tai ympäristönsä. Kyvyn voi kohdistaa tiettyyn kohtaan, tai jättää kohdistamatta, jolloin se huurtaa tai pakastaa noin metrin lohikäärmeen ympäriltä.

Kumpikaan kyky ei kuitenkaan toimi elollisiin olentoihin, eli ne eivät ole vaarallisia, näyttäviä enemmänkin, sillä ne katoavat pian, ellei ympäristössä ole pakkasta tai lunta.

Jää

Jäätä voi verrata melkein suoraan tulen syöksemiseen, eli liekkiin. Sen toimintaperiaate on ainoastaan päinvastainen, eli sytyttämisen sijaan se jäädyttää. Jäädyttämisen voi yltää mihin tahansa elolliseen olentoon, niin puusta ihmiseen, tai johonkin elottomaan, jolloin kohde vähintään huurtuu pinnalta. Jään avulla voi myös sammuttaa tulen, tai jäädyttää vettä.

Jään voimakkuus on suoraan verrannollinen siihen, miten pitkälle lohikäärme on kykyä oppinut. Samalla, kun taidot kasvavat, on mahdollista käyttää jäätä suurempiin ja vaativampiin kohteisiin, ja kun kykyä vasta opetellaan, se rajautuu lähinnä pieniin huurteen ja viilentämisen muodostamiseen.

Lumimyrsky

Myrsky – käsitteellä tarkoitetaan voimakasta tuulta, johon saattaa liittyä sadetta, ukkosta tai muita ääri-ilmiöitä (kuten tornadoja). Tuulennopeuden tulee olla vähintään 21 m/s, jotta sää täyttää myrskyn määritelmän. Lumimyrskyssä sade ja ukkonen korvautuvat lumella.

Kykynä lumimyrsky tarkoittaa lumimyrskyn muodostamista tai nostattamista kyvyn avulla, eikä siihen silloin vaadita magiaa lisäksi. Nostettuun lumimyrskyyn liittyy aina kohonnut tuulennopeus, ja koska lumimyrskyssä ei tavata ukkosta tai sadetta, yleensä lumipyörteitä tai jopa tornadoja voi muodostaa ilman magian avustusta lumimyrskyä tehostamaan. Mikäli kykyä ei ole täysin opittu, lumimyrskyssä ei muodostu pyörteitä, ja tuulennopeus saattaa jopa laskea alle myrskyn rajan.

Vähintään keskivoimakkaalla magialla voi vahvistaa myrskyä ja nostattaa isompia lumipyörteitä ja tuoda tiheämpää lumisadetta myrskyyn. Sen lisäksi kestoa voidaan pidentää magian avulla.

Hypnoosi

Hypnoosi on timanttihenkäyksen ohella varmasti yksi vaativimmista kyvyistä, mutta ehkä mielenkiintoisin. Hypnoosilla tarkoitetaan siis yksinkertaisesti kykyä ottaa toinen elollinen ja ajatteleva olento hallintaan, kaventaa tämän omaa ajattelua ja havainnointikykä sekä saada tämä tekemään, mitä hypnosoija haluaa. Toisin kuin yleensä, ei lohikäärmeen tarvitse katsoa hypnosoitavaa suoraan silmiin, mutta tällä on oltava koko ajan näkökontakti tähän.

Hypnoosi toimii telepatian välityksellä, se on ikään kuin laajennus telepatiaan, ja vain lohikäärme itse voi päättää, milloin se sitä kykyä käyttää. Hypnoosin voi oppia kunnolla vasta aikuisiässä, ja se vaatii vähintään keskivoimakasta magiaa. Mutta mitä voimakkaampi magia, sitä helpompaa kyvyn oppiminen ja ylläpitäminen ovat.

Hypnoosilla siis voidaan saada joku tekemään jotakin, mitä tämä ei normaalitilanteessa tekisi, ja kaventaa hetkellisesti tämän ajattelua ja havainnointikykyä. Kohde kuitenkin tietää, mitä on tekemässä, vaikkei asiaan voi vaikuttaakaan. Sen lisäksi hypnoosin on oltava täysin opittu, jotta kohde ei voi vastustaa sitä telepatialla ja mieltään hallitsemalla. Lähimmäisiään lohikäärme ei voi kuitenkaan hypnotisoida, kohteen täytyy olla “ulkopuolinen”.

Täydellisesti opitulla hypnoosilla voi toisen ohjailun lisäksi istuttaa tämän mieleen muistoja, joita tällä ei edes ollut. Sillä voi myös vaikuttaa pidemmän aikaa tavoitteisiin ja ajatteluun hypnoosin loputtuakin, mutta mikäli kohde alkaa epäilemään muistojaan (joku muu vaikka kertoo tälle, että näin ei ole), hypnoosi voi ilman korjausta murtua ja silloin kohde tietää, että joku on kajonnut hänen mieleensä.