Varjojen lohikäärme

Mahdolliset kyvyt

Poikasena Varjojen lohikäärme oppii muiden lohikäärmeiden tapaan telepatiaa. Sen lisäksi yleensä niillä esiintyy myös erittäin heikkoa tai heikkoa magiaa. Poikasena lohikäärme voi myös opetella varjosta ensimmäisen tason.

Aikuisena Varjojen lohikäärmeen magia voi voimistua korkeintaan voimakkaaksi magiaksi ja tämä voi jatkaa varjon harjoittelua niin, että saa kyvyn kokonaan hallintaansa.

Varjojen lohikäärmeellä voi myös ratsastaa, sekä tietoisen harjoittelun tuloksena tämä voi oppia myrskyn, mustan sumun ja mustan liekin.

Mahdolliset kyvyt

Telepatia

Yksikään Hajnalkassa esiintyvistä lohikäärmeroduista ei voi oppia puhumaan samalla tavalla kuin esimerkiksi ihmiset kommunikoivat toistensa kanssa. Sen korvaakin telepatia, joka kaikkein yksinkertaisimmillaan määriteltynä telepatialla tarkoitetaan sanatonta, mielessä tapahtuvaa kommunikointia toisen lohikäärmeen tai ihmisen kaltaisen olennon kanssa.

Telepatia toimii vain, mikäli toinen osapuolista on lohikäärme tai omistaa ja osaa käyttää magiaa jollain tavalla. Ilman magiaa tai lohikäärmettä telepatiaa ei voi käyttää. Kyky kehittyy kaikille Hajnalkan lohikäärmeille luonnostaan ja vahvistuu sitä mukaa, miten paljon sitä harjoitellaan. Kuoriutumiseen mennessä jokainen lohikäärmeenpoikanen osaa jo käyttää telepatiaa täydellisesti.

Telepatiaa voidaan käyttää kuvien, tunteiden, ajatusten, “puheen”, sanojen ja epämääräisten tunteiden ja “fiiliksien” välittämiseen toiselle osapuolelle. Sen avulla voi kommunikoida kahdestaan tai useamman eri henkilön välillä, mutta jollakulla näistä täytyy olla magiaa, tai jonkun osapuolista täytyy olla lohikäärme, jotta telepatia toimii.

Väliaikaisen, normaalin telepaattisen yhteyden solmimiseen ja käyttämiseen ei vaadita kovin paljoa. Myös magiaton henkilö voi ottaa telepatialla yhteyttä johonkuhun, jolla on magiaa, tai joka on lohikäärme. Telepatian käyttöä voisi yksinkertaisesti luonnehtia “ajatusten työntämiseksi mielen reunan ylitse”, kuin pois omasta mielestään, toisen nähtäväksi (joltain hoitajalta tämä määritelmä, kiitokset hänelle siitä, vaikka en nimeä muistakaan).

Magia

Magialla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan kykyä vaikuttaa erilaisiin esineisiin ja asioihin koskematta tai ilman vuorovaikutusta tähän esineeseen tai asiaan

Hajnalkan lohikäärmeillä esiintyy viittä eri magian voimakkuutta:
» Erittäinen heikko magia: magia 5/25
» Heikko magia: magia 10/25
» Keskivoimakas magia: magia 15/25
» Voimakas magia: magia 20/25
» Erittäin voimakas magia: magia 25/25

Magiaa käytetään loitsuin ja mielenhallinnan avulla, eikä lohikäärmeet tarvitse magiansa käyttämiseen loitsusanoja, sillä ne ovat luonnostaan lahjakkaita magiankäyttäjiä, mikäli kyseinen kyky niille on kehittynyt. Magian voimakkuus voi kasvaa lohikäärmeen kasvaessa ja kehittyessä korkeintaan kahden edellä kuvatun “tason” verran harjoittelun avulla. Mikäli lohikäärmeelle on vasta aikuisena kehittynyt kyky käyttää magiaa, se ei kykene harjoittelemaan sitä kuin hieman, niin että sen voimakkuus kasvaa yhden “tason” verran.

Magia on monipuolinen kyky, joka antaa mahdollisuuden niin myrskyn nostattamiseen kuin veden tai tulen hallintaan. Magiankäytöllä on kuitenkin aina hintansa. Se verottaa voimia ja energiaa joka käyttökerralla, ja palautumiseen vaaditaan loitsun voimakkuudesta riippuen jopa kunnon yöunet ja päivä lepoa. Väsymysoireet näkyvät ensimmäisinä pelkkänä väsymyksenä ja loitsun koon kasvaessa muuttuvat myös lihaksien voimattomuudeksi ja ajatuskaan ei kulje kovin sutjakasti.

Magian määrä, eli kyvyn voimakkuus on suoraan verrannollinen siihen, miten isoja loitsuja lohikäärme pystyy tekemään. Suurimpia loitsuja ovat elollisiin olentoihin jollain tavalla vaikuttaminen, samaten sääilmiöihin liittyvät loitsut unohtamatta tietenkään jollain tavalla esineiden muuttamiseen tai luomiseen liittyviä loitsuja. Vain vähän magiaa vaativia loitsuja ovat esimerkiksi veden muuttaminen jääksi tai jään vedeksi, veden lämpötilan muuttaminen, ovien avaaminen ja sulkeminen ja lukkojen avaaminen.

Musta liekki

Mustaa liekkiä voi verrata ongelmitta normaaliin liekkiin, mutta sillä ei ole polttavaa vaikutusta, ja sen väritys on kauttaaltaan musta. Mustan liekin käyttötarkoitus eroaa myös normaalista liekistä: sitä voidaan käyttää elollisen olennon jähmettämiseen, ja vaikutus kestää tunnista vuorokauteen riippuen kohteen koosta, lohikäärmeen kyvyn voimakkuudesta (siitä, miten kehittynyt kyky on), mutta sillä ei voi jähmettää lohikäärmeelle läheisimpiä henkilöitä. Parhaiten se toimii aggressiivisiin kohteisiin.

Mustan liekin vaikuttava aika kasvaa tasaisesti, mitä enemmän lohikäärme oppii kykyä käyttämään, ja silloin vaikuttava aika voi olla jopa vuorokauden keskikokoiseen kohteeseen liekkiä käytettäessä. Mitä suurempi kohde on, sitä pienemmäksi aikaa kohteen voi jähmettää. Ja mitä pienempi kohde, sitä pidemmäksi aikaa sen voi jähmettää paikalleen.

Musta sumu

Musta sumu vaatii keskivoimakkaan magian ennen kuin sen voi opetella, tai sitä voi käyttää. Se on hankala opetella, mutta sitäkin hyödyllisempi joissain tilanteissa.

Musta sumu tarkoittaa kykyä, jolla lohikäärme kykenee nostattamaan maasta tummanpuhuvan sumun, jonka lävitse ei näe yhtään mitään. Se näyttää hieman kuin lumotulta pimeydeltä, jonka lävitse ainoastaan lohikäärme, ja tämän hoitaja (mikäli lohikäärme niin haluaa) näkevät. Lohikäärme voi myös telepatialla antaa “luvan” jollekin ulkopuoliselle, jotta tämä näkee sumun lävitse. Silloin näkökenttä muuttuu samantyyppiseksi, mitä voit pimeännäkölaseilla nähdä, eli näkyvyys ei ole ihan kirkas kuitenkaan.

Sumun kesto ja suuruus, alue, jolla se esiintyy nostettaessa, vaihtelevat lohikäärmeen taidoista riippuen. Jo vain juuri ja juuri kyvyn opittuaan lohikäärme kykenee käyttämään sitä, mutta alue, jonka sumu kattaa, on melko pieni, vain joitain neliömetrejä. Täysin opittuna kyvyllä voi nostaa jopa viidensadan neliömetrin sumuja, mutta siihen tarvitaan magian avustusta, ja mitä suuremmalle alueelle sumun nostattaa, sitä enemmän se vie magiaa ja voimia. Vihollisten hetkelliseen sokeuttamiseen kyky on kuitenkin omiaan.

Myrsky

Myrsky – käsitteellä tarkoitetaan voimakasta tuulta, johon saattaa liittyä sadetta, ukkosta tai muita ääri-ilmiöitä (kuten tornadoja). Tuulennopeuden tulee olla vähintään 21 m/s, jotta sää täyttää myrskyn määritelmän.

Kykynä myrsky tarkoittaa myrskyn muodostamista tai nostattamista kyvyn avulla – silloin siihen ei vaadita magiaa lisäksi. Nostettuun myrskyyn liittyy aina kohonnut tuulennopeus, ja sen lisäksi siihen voi liittää kaksi muuta “elementtiä” myrskyn tehostamiseksi, mikäli kyky on täysin opittu. Mikäli kyky ei ole täysin opittu, myrskyä ei voi täydellisenä nostattaa, vaan siitä puuttuu aina jotain, eikä sen voimakkuus yllä oikean myrskyn tasolle – silloin myrskyyn voi liittää vain yhden “elementin” tuulen lisäksi.

Myrskyyn voi tuulen lisäksi lisätä joko sadetta, ukkosta, tai jonkin suuremman sääilmiön, jolloin kokonaan opittuun kykyynkin voi myrskyä nostattaessa lisätä vain yhden “elementin”. Näillä suuremmilla sääilmiöillä tarkoitetaan tornadoja, taitavimmissa tapauksissa hurrikaaneja.

Vähintään keskivoimakkaalla magialla voi vahvistaa myrskyä, ja se antaa mahdollisuuden loitsulla lisätä vielä yhden “elementin” myrskyyn, mikäli kyky on täysin opittu.

Varjo

Kirjaimellisesti varjo merkitsee sitä samaa varjoa, joka rakennuksille, olioille ja eliöille muodostuu auringonvalon tai muun valonlähteen kohdistuessa kohteeseen. Silloin valonlähteen toiselle puolelle muodostuu musta osa, joka ei saa valoa. Sitä kutsutaan varjoksi.

Varjojenlohikäärmeen kykynä varjoja on kahdenlaisia, kahteen eri tasoon jaettavia varjoja. Ensimmäisen tason varjo kohdistuu elottomaan esineeseen, esimerkiksi rakennukseen ja toisen tason varjo kohdistuu elolliseen olentoon. Varjo kykynä tarkoittaa yksinkertaisuudessaan jonkin eliön tai olion varjoksi muuttumista hetkellisesti tai joksikin aikaa.

Varjo kykynä kuulostaa hyvinkin hauskalta, mutta sen toteuttamisessa ja käytössä on joitain kokemuksen kautta ilmenneitä rajoituksia ja huomioitavia seikkoja. Ensimmäinen niistä on se, että lohikäärmeen muuttuessa jonkin olion tai eliön varjoksi, varjo muistuttaa aina lohikäärmettä, oli kohde minkäkokoinen tai näköinen tahansa. Varjon koko on hieman suurempi, mitä kohde, mikäli kohde on pienempi kuin lohikäärme. Mikäli kohde on isompi kuin lohikäärme, varjo on kohteen omaa varjoa hieman pienempi.

Toisekseen kykyä ei voi parantaa tai kehittää magialla eteenpäin, eikä sitä ole kovin helppo oppia. Kyky muuttaa hetkellisesti lohikäärmeen olomuotoa, joten kyvyn harjoittelussakin vaikkakin leikinkin varjolla on oltava varovainen. Kohde ei myöskään voi olla todella pieni, ihmistä pienemmän kohteen varjoksi lohikäärme ei voi muuttua.

Varjon ensimmäisen tason lohikäärme oppii, kun kyky on kehittynyt vähintään tasolle 15/25, ja kun kyky on täysin opittu, 25/25, elollisen olennon varjoksi muuttuminen onnistuu.

Voimia kyvyn käyttäminen vie melko paljon, ja se katouttaa lohikäärmeen ruumiin, muuttaa olomuodon varjoksi.